Optimizacija sajta

Optimizacija sajta omogućava bolju poziciju na Google i drugim pretraživačima, što znači i Više posetilaca na vašem sajtu.

Optimizacija sajta

Avani web dizajn |Optimizacija sajta

Optimizacija sajta omogućava da se Vaš web sajt nađe na prvoj stranici Google pretraživača, čime ima veći broj posetilaca, klijenata, kupaca. Bolja optimizacija sajta, donosi bolju poziciju prilikom pretrage. Zato je važno da Vaš sajt bude optimizovan i stalno u vrhu.

Najlakše i najbrže se optimizuje staticni HTML sajt, zatim dinamički PHP sajt i na kraju su sajtovi sa CMS-om.


optimizacija-sajta

Portfolio Anavi web dizan

Šta znači optimizacija sajta?

Optimizacija sajta, SEO optimizacija (Search Engine Optimization) je proces kojim se poboljšava posećenost sajta, postiže bolji Page Rang i rejting kod poznatih svetskih pretraživača kao što su Google, Yahoo, ...

Zašto je bitna SEO optimizacija sajta?

1. Osnovna optimizacija sajta je neophodna kada:

  • Sajt nije vidljiv na pretraživačima.
  • Sajtu se jedino može pristupiti direktnim upisivanjem URL adrese u pretraživač.
  • Sajt ne prikazuje naša slova (č,ć,š,ž,đ), već umesto njih prikazuje razne znakove : Ê, Æ, Þ, Ø i druge.
  • Sajt nije verifikovan na alatima za webmsatere.
  • Sajtu nedostaju oznake i umesto naslova sajta stoji (Untitled Document) ili važne datoteke (favicon, sitemap, robots.txt)
  • Navigacija sajta ne funkcioniše kako treba ili vodi na pogrešne stranice sajta, često je javljaju greške error 404 koji ukazuje da tražena stranica nije pronadjena.

2. Napredna optimizacija sajta

  • Napredna optimizacija sajta obuhvata ažuriranje sadržaja Vašeg sajta prema kriterijumima pretraživača, istraživanje ključnih reči bitnih za pronalaženje Vašeg sajta, povezivanje sa drugim linkovima ka bitnim stranama, sajtovima i društvenim mrežama.
  • Naprednom optimizacijom sajta dobijate izveštaj o posećenosti Vašeg sajta i niz analitičkih informacija, a dalje poboljšanje plasiranja Vašeg sajta može se postići internet marketingom i raznim kampanjama koje privlače posetioce na Vaš sajt.